Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyotga yordam berish bo'yicha Dasturi doirada (UNDAF) 2016-yildan 2020-yilgacha bo'lgan davrda sheriklar o'rtasidagi strategik hujjatdir. Ushbu dastur Birlashgan Millatlar Tashkilotining mamlakat jamoasining rivojlanish natijalariga erishish uchun BMTning bilim va resurslaridan foydalanish istagiga asoslangan.


Umuman olganda, UNDAF milliy ustuvorliklarni qo'llab-quvvatlash va 2015-yildan keyingi davrda barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) ga muvofiq, shuningdek, ularning milliy kontekstga moslashishi uchun BMT hukumati va mamlakat jamoasi o'rtasida muvofiqlashtirilgan hamkorlikni ta'kidlaydi. UNDAF birinchi navbatda BMT tizimiga inson huquqlari sohasidagi mamlakatning majburiyatlari bilan yaqindan ko'maklashish orqali aholining eng zaif qatlamlariga ko'mak berishga qaratilgan


Hujjatda mamlakatning asosiy ehtiyojlarini qondiradigan va BMTning qiyosiy ustunliklariga ega bo'lgan to'rtta strategik rivojlanish sohasidagi sakkizta yakuniy natijalarni aniqlaydi. Ushbu natijalar O'zbekiston hukumati va boshqa milliy hamkorlar bilan birgalikda maslahatlashuvlarning jadal jarayoni davomida quyidagi sohalarda bo’yicha shakllantirildi:
● ishga joylashish va ijtimoiy himoyaga qaratilgan barcha iqtisodiy rivojlanish


● inson salohiyatini to'liq amalga oshirish uchun sog'liqni saqlash va ta'lim sifati


● barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun atrof-muhitni muhofaza qilish


● davlat xizmatlari sifatini yaxshilash va huquqlarni himoya qilish uchun samarali boshqaruv.


Ushbu asosiy sohalar O'zbekiston hukumati, boshqa milliy hamkorlar va BMT tizimi o'rtasida o'zaro mas'uliyat doirasini ifodalaydi. Ularning erishgan yutuqlari O'zbekiston aholisi uchun tanlov va imkoniyatlar doirasini kengaytirib, ularning inson salohiyati va erkinliklarini ro'yobga chiqarishga xizmat qilishi kutilmoqda.


UNDAFning yakuniy natijalariga birlashgan va bir-birini to'ldiruvchi dasturlarni rejalashtirish va amalga oshirish jarayoniga "BMT harakatlarining birligi" yondashuvi orqali erishiladi. Ushbu yondashuvning asosiy elementi-milliy hamkorlar bilan birgalikda rejalashtirish, amalga oshirish, monitoring va hisobot berish uchun idoralararo guruhlar tashkil etilgan yakuniy natijalarga erishishdir. Hukumat vakillarini o'z ichiga olgan qo'shma muvofiqlashtirish kengashi UNDAFning butun siklini amalga oshirishda strategik rahbarlik va nazoratni ta'minlaydi. UNDAF BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi, hukumat va boshqa hamkorlarga dasturi doirasida alohida tarkibiy qismlarini amalga oshirish uchun resurslarni samarali rejalashtirish va investitsiya qilish imkonini beradigan qo'shma ikki yillik ish rejalarini ishlab chiqish orqali amalga oshiriladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, UNDAFni to'liq amalga oshirish uchun 144,94 million AQSh dollari kerak bo'ladi. Bunga jalb qilingan 86,25 million dollar mablag'lar kiradi va 58,69 million dollar ko'p tomonlama donorlar, hukumat va boshqa tashqi manbalardan jalb qilinishi kerak.


Natijada, UNDAF O'zbekiston Respublikasi hukumati va BMT tizimining O'zbekiston xalqi bilan hamkorlik ruhida birgalikda barcha xotin-qizlar va erkaklar, qizlar va o'g'il-qizlarni uzoq, sog'lom va farovon hayot bilan ta'minlashga yordam beradigan rivojlanish natijalariga erishish yo'lida birgalikda ishlash majburiyatini ifodalaydi.

Yuklab olish (1.4 МВ)