Umumiy nashr etilganlar soni 190 indikator

139Nashr etilgan73.2%
0Jarayonda0%
51Nashr etilmagan26.8%


Maqsadlarni statusi

Kam taminlanganlik darajasini qisqartirish 13 indikator

11Nashr etilgan84.6%
0Jarayonda0%
2Nashr etilmagan15.4%


Oziq ovqat xavsizligi va ovqatlanish 17 indikator

9Nashr etilgan52.9%
0Jarayonda0%
8Nashr etilmagan47.1%


Sog'lik va faravonlik 27 indikator

23Nashr etilgan85.2%
0Jarayonda0%
4Nashr etilmagan14.8%


Sifatli ta'lim 10 indikator

6Nashr etilgan60%
0Jarayonda0%
4Nashr etilmagan40%


Gender tenglik 13 indikator

10Nashr etilgan76.9%
0Jarayonda0%
3Nashr etilmagan23.1%


Toza suv va sanitariya 9 indikator

7Nashr etilgan77.8%
0Jarayonda0%
2Nashr etilmagan22.2%


Barqaror va ishonchli energiya 5 indikator

5Nashr etilgan100%
0Jarayonda0%
0Nashr etilmagan0%


Munosib mehnat va iqtisodiy o'sish 15 indikator

12Nashr etilgan80%
0Jarayonda0%
3Nashr etilmagan20%


Industrilizatsiya innovatsiyalar va infratuzilmalar 10 indikator

10Nashr etilgan100%
0Jarayonda0%
0Nashr etilmagan0%


Tengsizlikni qisqartirish 6 indikator

6Nashr etilgan100%
0Jarayonda0%
0Nashr etilmagan0%


Barqaror shaharlar va aholi punktlari 9 indikator

7Nashr etilgan77.8%
0Jarayonda0%
2Nashr etilmagan22.2%


Masuliyatli istemol qilish va ishlab chiqarish 10 indikator

5Nashr etilgan50%
0Jarayonda0%
5Nashr etilmagan50%


Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash 2 indikator

1Nashr etilgan50%
0Jarayonda0%
1Nashr etilmagan50%


Dengiz ekotizimlarini asrash 0 indikator

0Nashr etilgan0%
0Jarayonda0%
0Nashr etilmagan0%


Quruqlikdagi ekotizimlarini asrash 10 indikator

9Nashr etilgan90%
0Jarayonda0%
1Nashr etilmagan10%


Tichlik adolat va samarador intitutlar 19 indikator

7Nashr etilgan36.8%
0Jarayonda0%
12Nashr etilmagan63.2%


Barqaror taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik 15 indikator

11Nashr etilgan73.3%
0Jarayonda0%
4Nashr etilmagan26.7%