Barqaror rivojlanish maqsadlari, aks holda Global maqsadlar sifatida tanilgan, qashshoqlikni bartaraf etish, sayyorani himoya qilish, shuningdek, barcha insonlar uchun tinchlik va farovonlikni ta'minlashga qaratilgan umumiy chaqiruvdir. Maqsadlar 2015-yil sentabr oyida BMTga a'zo barcha davlatlar, jumladan, O'zbekiston tomonidan ma'qullandi. Ular 2030 yilga erishish uchun 17 ta maqsad va 169 ta vazifani o'z ichiga oladi.

                             

O'zbekcha (2.5 MB)                                                      Русский (2.5 МВ)