BMT barqaror rivojlanish sammitida 2015-yil sentabr oyida qabul qilingan Birlashgan Millatlar tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlariga (bundan buyon matnda BMT deb yuritiladi) erishish bo'yicha tizimli va maqsadli ishlarni tashkil etish maqsadida:

  1. O'zbekiston Respublikasi BMT sammitida e'lon qilingan barqaror rivojlanish bo'yicha xalqaro kun tartibiga qo'shilgani va milliy darajada barqaror rivojlanish maqsadlarini 2030-yilgacha bajarish majburiyatini olganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
  2. Tasdiqlash:

BMTning barqaror rivojlanish maqsadlariga moslashish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi kengash tarkibi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin;

BMTning barqaror rivojlanish maqsadlariga moslashish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha tematik ishchi guruhlar tarkibi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin;

BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlarini moslashtirish bo'yicha ish rejasi 3-ilovaga muvofiq;

mas'ul tematik ishchi guruhlar tomonidan ko'rib chiqilayotgan BMTning barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish bo'yicha vazifalar ro'yxati 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

  1. Tematik ishchi guruhlar rahbarlari mazkur farmoyish bilan tasdiqlangan BMTning barqaror rivojlanish maqsadlariga moslashtirish bo'yicha ishlar rejasini o'z vaqtida va sifatli bajarish bo'yicha samarali ishlarni tashkil etsin.
  2. Ushbu farmoyishning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o'rinbosari R. S. Azimov zimmasiga yuklansin.