KUN TARTIBI::

2030-yilgacha bo'lgan davrda Milliy barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish

bo'yicha chora-tadbirlarni tashkil etish to'g'risida

Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh Assambleyasining 2015-yil sentabr oyida BMT barqaror rivojlanish sammitida qabul qilingan 70-sonli qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-oktabrdagi"2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 841-sonli qarori qabul qilindi.

Qarorda BRMni amalga oshirishga kompleks yondashuvni tarmoqlararo muvofiqlashtirishni ta'minlash uchun iqtisodiy farovonlik, ijtimoiy himoya, sog'liqni saqlash, ta'lim, atrof-muhit va samarali boshqaruv yo'nalishlari bo'yicha ekspert ishchi guruhlarini shakllantirish, barqaror rivojlanish sohasidagi har bir maqsad bo'yicha rivojlanish konsepsiyasini muvofiqlashtiruvchi Kengashga 2030 (har bir maqsad uchun) qadar kiritish ko'zda tutilgan.

Shuningdek, qarorda BRM Milliy indikatorlari bo'yicha idoralararo ishchi guruhlarni shakllantirish, monitoring uchun indikatorlar tizimini ishlab chiqish, milliy BRMlar veb-saytini yaratish, davlat statistika ishlari dasturiga ma'lumotlarni to'plashni kiritish, milliy BRMlarni amalga oshirish bo'yicha bajarilgan ishlar to'g'risidagi yillik hisobotlarni ishlab chiqish va milliy BRMlarga erishishning statistik ko'rsatkichlari bo'yicha yillik to'plamni nashr etishni ta'minlash, shuningdek, milliy BRMlarni amalga oshirish bo'yicha O'zbekistonning yillik milliy ma'ruzalarini tayyorlash.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, shuningdek, 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarni tashkil etish va amalga oshirish maqsadida:

  1. Tasdiqlash:

"iqtisodiy farovonlik", "ijtimoiy himoya", "Sog'liqni saqlash", "ta'lim", "atrof-muhit" yo'nalishlari bo'yicha ekspert guruhlari tarkibi» va "samarali boshqaruv" (bundan buyon matnda ekspertlar guruhlari deb yuritiladi), 1-6 – ilovalarga muvofiq, BRMni amalga oshirish uchun tarmoqlararo muvofiqlashtirish va integratsiyalashgan yondashuvni ta'minlash;

BRM Milliy ko'rsatkichlari bo'yicha idoralararo ishchi guruh tarkibi (keyingi o'rinlarda matnda idoralararo ishchi guruh deb yuritiladi) 7 – ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

  1. Asosiy vazifalar hisoblansin:

Ekspert guruhlari BRMni amalga oshirishga tarmoqlararo muvofiqlashtirish va integratsiyalangan yondashuvni ta'minlash, har bir maqsad uchun rivojlanish tushunchalarini tayyorlash va yillik tadbirlar rejasini tayyorlash, shuningdek, milliy BRMlarni amalga oshirishni umumiy monitoring qilish;

Idoralararo ishchi guruhi - milliy BRM indikatorlari tizimini shakllantirish, statistik ishlar rejasiga indikatorlarni bosqichma-bosqich kiritish, yangi kiritilgan ko'rsatkichlar bo'yicha metodologiyani ishlab chiqish, indikatorlar bo'yicha ko'rsatkichlarni doimiy asosda to'plash va nashr etish;

  1. Ekspert guruhlari rahbarlari (M. Mirzayev, D. Sultanov, B. Yusupaliyev, Sh. Shermatov, B. Qo'chqorov, S. Saidkarimov):

2019-yil aprel oyiga qadar 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi har bir maqsad uchun rivojlanish konsepsiyasini ishlab chiqishni va keyinchalik Iqtisodiyot vazirligiga taqdim etilsin;

2019-yil iyulga qadar muddatda BRM milliy indikatorlarining statistik ishlar rejasida tasdiqlangan maqsadli parametrlarini, shu jumladan, BMT agentliklari bilan maslahatlashuv orqali va qo'llab-quvvatlash orqali, keyinchalik Iqtisodiyot vazirligiga kiritish uchun ko'rib chiqilishini va kelishilishini ta'minlasin;

2019-yilning avgustiga qadar o'z yo'nalishlari bo'yicha milliy BRMlarni amalga oshirish bo'yicha umumiy milliy ma'ruzaga tematik ma'ruzalar ishlab chiqsin va taqdim etsin, keyinchalik ularni iqtisodiyot vazirligiga taqdim etsin;

Iqtisodiyot vazirligiga taqdim etish uchun milliy BRMlarni amalga oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha har chorakda hisobot tayyorlanishini ta'minlasin.

  1. Idoralararo ishchi guruh (B. Begalov):

2019-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan muddatda mavjud statistik ko'rsatkichlar ro'yxati hamda vazirlik va idoralarda mavjud ko'rsatkichlar ro'yxati belgilansin;

2019-yil 1-fevralga qadar 2030-yilgacha bo'lgan statistik reja bo'yicha ko'rsatkichlarni bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha strategiya ishlab chiqsin.

  1. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot vazirligi (B. Xo'jayev):

2019-yil 1-yanvargacha 2030-yillarga mo'ljallangan barqaror rivojlanish sohasidagi har bir maqsad bo'yicha rivojlanish konsepsiyasining namunaviy tuzilmasini ishlab chiqish va ekspert guruhlariga taqdim etishni ta'minlash;

2019-yil maygacha bo'lgan muddatda ekspert guruhlarining takliflari asosida 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi har bir maqsad bo'yicha rivojlanish konsepsiyalari Muvofiqlashtiruvchi kengashga kiritilishini ta'minlasin;

2019-yil noyabrgacha bo'lgan muddatda milliy BRMlarni amalga oshirish bo'yicha umumiy milliy ma'ruzaga yo'nalishlar bo'yicha tematik ma'ruzalar to'plash va ularni keyinchalik Muvofiqlashtiruvchi kengashga taqdim etish uchun taqdim etishni ta'minlasin;

Мilliy BRM ijrosi monitoringini olib borish, umumiy muvofiqlashtirish, tahlil qilish va baholashni doimiy asosda olib boorish

  1. Ushbu topshiriqlarning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot vaziri B. Xodjayev va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yig'ma axborot-tahlil departamenti mudiri R. G'ulomov zimmasiga yuklansin.