Qaror

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

 

Milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida
2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasida

 

Birlashgan millatlar tashkiloti bosh Assambleyasining 2015-yil sentabr oyida BMT barqaror rivojlanish sammitida qabul qilingan 70-sonli rezolyutsiyasiga muvofiq hamda BMT global kun tartibining barqaror rivojlanish maqsadlarini 2030 – yilgacha (keyingi o'rinlarda-BRM deb yuritiladi) izchil amalga oshirish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

1.2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar (keyingi o'rinlarda Milliy maqsad va vazifalar deb ataladi) 1 – ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi kengash (keyingi o'rinlarda – Muvofiqlashtiruvchi kengash) 2-ilovaga muvofiq tarkibda tuzilsin.

3.2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni tashkil etish bo'yicha "yo'l xaritasi" 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4. Muvofiqlashtiruvchi kengashning asosiy vazifalari hisoblansin:

  -  milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish bo'yicha mas'ul vazirlik va idoralarning samarali ishlashini tashkil etish, BRMga erishish uchun tarmoqlararo muvofiqlashtirish va integratsiyalangan yondashuvni ta'minlash;

        -  tarmoq, mintaqaviy va maqsadli rivojlanish dasturlari, strategiya va kontseptsiyalarni ishlab chiqishda Milliy maqsad va vazifalarning kiritilishini ta'minlash;

        -  vazirliklar, idoralar va ishchi guruhlarning milliy maqsad va vazifalar natijalarini amalga oshirish va ularga erishish masalalari bo'yicha hisobotlarini eshitish.

5. Belgilab qo'yilsinki, Milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish davrida


а)O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi Muvofiqlashtiruvchi kengash ishchi organi vazifasini bajaradi;

      б) ishchi organ haqli:

-  milliy maqsadlarni to'g'ri bajarish bo'yicha qarorlar qabul qilish va davlat organlari tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan vazifalar milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan xo'jalik boshqaruvi;

-  milliy maqsadlarni va vazifalarni amalga oshirish bilan bog'liq tegishli masalalarni ishlab chiqish va hal etish uchun tegishli mutaxassislarni, ekspertlarni, shu jumladan chet ellarni, shuningdek, ilmiy va boshqa muassasalarni jalb qilish

6. Vazirliklar va idoralar, mahalliy ijro hokimiyati organlari rahbarlarining milliy maqsad va vazifalarni so'zsiz va to'g'ri amalga oshirish, ularga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritilayotgan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining muvofiqligi uchun shaxsiy javobgarligi belgilansin.

7. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari-moliya vaziri D. A. Qo'chqorov va O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot vaziri B. A. Xodjayev zimmasiga yuklansin.

 

                    O'zbekiston Respublikasi

                            bosh vaziri                                                                     A. Aripov

 

Ko'chirib olish (135 КВ)